თბილისის 175-ე საჯარო სკოლაში ახალგაზრდა მკვლევართა კლუბის პროექტის – ,,ეზოს ცდები’’ –   პრეზენტაცია გაიმართა.

პროექტის მიზანი იყო  ეზოში ისეთი ექსპერიმენტების განხორციელება, რომელთა ჩატარებაც ქიმიის კაბინეტში, დახურულ სივრცეში შეუძლებელია.

სკოლის ეზოში ილიაუნის ახალგაზრდა მკვლევართა კლუბის ქსელის წევრებმა ჩაატარეს შემდეგი ექსპერიმენტები:

  1. კალიუმის წყალთან ურთიერთქმედება;
  2. ფოსფორის წვა ჟანგბადში;
  3. ამონიუმის ბიქრომატის დაშლა (ვულკანი);
  4. წყალბადის პეროქსიდის კატალიზური დაშლა (სპილოს ხორთუმი);
  5.  კალიუმის პერმანგანატის და გლიცერინის ნარევის აალება;
  6. შაქრის დანახშირება კონცენრტირებული გოგირდმჟავით;
  7. ალუმინის და ბრომის ურთიერთქმედება;
  8. ალუმინის და იოდის ურთიერთქმედება;
  9. უნივერსალური ინდიკატორის ურთიერთქმედება ხსნარებზე;
  10. ალის შეფერვა სხვადასხვა კათიონით.

ექსპერიმენტებმა დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც მაღალკლასელთა, ისე უმცროსი ასაკის მოსწავლეთა შორის, ამიტომ თბილისის 175-ე სკოლის ახალგაზრდა მკვლევართა კლუბი კვლავ გეგმავს მსგავსი ღონისძიების განხორციელებას.

https://iliauni.edu.ge/ge/iliauni/projects/mecnierebis-popularizaciis-proeqtebi/axalgazrda-mkvlevarta-klubebis-qseli/siaxleebi/tbilisis-175-e-skolashi-ezos-cdebis-prezentacia-gaimarta.page#prettyPhoto