?5 ივნისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბრიჯვოტერსის უნივერსიტეტის პროფესორმა პოლინა საბინინიმ წაიკითხა ლექცია თემაზე: ,,განვითარებაზე ორიენტირებული აზროვნება”.

?ლექცია მიმდინარეობდა სამუშაო შეხვედრით თემაზე: ,,ლოგიკური, მათემატიკური და სივრცითი აზროვნების განვითარება სამაგიდო თამაშების გამოყენებით”.